123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Kalendár

Doma
Vonku

2012/2013 - Majstrovstvá regiónu ZÁPAD - Muži

 
 
 
 
 
Prehľad
výsledkov
 
 
 
MR-Z
 
po 26. kole
 
L
E
D
N
I
C
K
É
 
R
O
V
N
E
 
D
O

M
A

N
I
Ž
A
 
V
E
Ľ
K
É
 
L
U
D
I
N
C
E
 
G
A
B
Č
Í
K
O
V
O
 
G
A
L
A
N
T
A
 
J
A
S
L
O
V
S
K
É
 
B
O
H
U
N
I
C
E
 
P
A
L
Á
R
I
K
O
V
O
 
N
O
V
Á
 
V
E
S
 
N
A
D
 
V
Á
H
O
M
 
N
E
D
E
D
 
 
B
E
L
U
Š
A
 
 
K
O
M
Á
R
N
O
 
S
K
A
L
I
C
A
 
T
O
P
O
Ľ
N
Í
K
Y
 
P
O
V
A
Ž
S
K
Á
 
B
Y
S
T
R
I
C
A
 
B
Á
N
O
V
C
E
 
N
A
D
 
B
E
B
R
A
V
O
U
 
 
Š
Ú
R
O
V
C
E
L. Rovne
X
 
0:0
1:0
2:0
4:1
 
0:0
3:1
0:0
 
0:0
7:0
O
4:0
0:1
Domaniža
3:1
X
2:1
2:3
1:2
1:1
0:2
1:0
1:0
1:2
0:2
 
 
1:3
1:0
 
V. Ludince
 
 
X
0:1
4:1
1:1
3:2
1:0
 
2:1
0:3
3:1
3:2
0:0
3:0
0:1
Gabčíkovo
3:2
4:1
3:2
X
 
3:1
0:1
0:1
 
1:0
1:1
2:2
2:0
0:3
5:1
1:2
Galanta
0:3
 
3:0
2:2
X
1:2
0:6
7:0
2:1
 
0:1
1:0
1:0
O
1:1
0:4
J. Bohunice
1:1
3:1
0:5
1:2
1:2
X
 
0:1
4:2
 
1:0
 
2:2
0:3
3:1
1:3
Palárikovo
1:0
4:2
 
1:0
1:1
2:0
X
 
0:3
2:1
1:1
0:2
2:1
O
1:0
0:0
N. Ves n/V.
 
1:0
1:1
 
 
0:2
2:2
X
1:0
0:1
0:1
0:0
0:1
2:2
3:0
0:2
Neded
1:2
2:0
0:1
1:2
5:0
 
2:2
0:0
X
0:0
 
1:2
3:1
O
0:3
0:2
Beluša
1:2
2:2
 
 
1:0
1:1
 
1:1
1:0
X
1:1
3:2
2:3
O
1:0
1:1
Komárno
3:0
3:0
2:2
3:1
4:2
4:0
 
 
4:2
2:1
X
0:3
 
1:2
2:0
1:4
Skalica
5:0
3:1
2:0
1:1
6:0
4:1
1:0
4:1
1:0
1:1
1:1
X
5:1
O
 
5:2
Topoľníky
0:0
1:0
2:1
1:1
2:1
2:1
0:0
 
 
2:1
3:0k
 
X
O
0:3
3:1
P. Bystrica
2:2
O
O
O
2:1
O
3:2
O
5:1
3:0
O
3:2
3:0k
X
O
O
Bánovce n/B.
 
0:0
1:0
1:0
0:1
 
0:1
2:1
1:0
0:2
1:1
1:0
1:0
0:0
X
 
Šúrovce
2:1
5:0
3:0
 
3:2
3:2
1:1
3:0
2:1
 
2:2
1:2
 
3:1
2:1
X

Považská Bystrica sa odhlásila zo súťaže (ŠTK č. 26), všetky jej výsledky boli anulovanéstrelci gólov KFC Komárno - muži
 
po 30. kole (57 gólov)
nezapočítaný gól dal Považskej Bystrici Kristián Bogyai
         
 meno a priezvisko hráča  počet gólov jesenná časť počet gólov
jarná časť
Ádám Mészáros 5 9
Tomáš Faragó 8 -
Csaba Szórád 4 3
Marek Szabó - 3
Jozef Nagy 3 0
Kristián Bogyai 3 -
Árpád Csonka - 3
Michal Podlucký 1 2
Goran Antunovič 2 -
Štefan Uzola 0 2
Attila Bottyán - 2
Tomáš Kóša - 2
Jozef Gonzáles            0 2
Eugen Speck Wilson 0 1
Petr Musil 1 -
Petr Filipský 1 -
2012/2013 - Prípravné zápasy - Muži2012/2013 - MITROPA CUP 2012 - Muži2012/2013 - Pohár ZsFZ - MužiOstatné ročníky: