123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Talčová správa

Dňa 3. mája 2023 sa konalo obnovujúce valné zhromaždenie občianskeho združenia KFC Komárno.

Členovia občianskeho združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov, bez jediného hlasu proti, zvolili výkonný výbor občianskeho združenia na 4-ročné funkčné obdobie v tomto zložení:

Juraj Baráth, predseda klubu, Zoltán Hajtman, podpredseda, a ďalší členovia výkonného výboru Gábor Hajabács, István Kocsis a Vladimír Svitok.