123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Zápasové informácie

Zápasové informácie

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na podujatie budú pustení diváci v režime OTP, to znamená že na podujatie budú pustení diváci za dodržiavania nasledovných podmienok:

Očkovaný:  Na podujatie budú pustení návštevníci, ktorí dostali z dvojdávkovej vakcíny obi dve dávky, resp. prvú dávku, kde od podania prvej dávky uplynulo 21 dní alebo od podania druhej dávky uplynulo 14 dní. V prípade očkovania jednodávkovou vakcínou ak od podania vakcíny uplynulo 21 dní. Potvrdením o vakcinácii vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR musí návštevník preukázať v tlačenej podobe s dokumentom opatreným QR kódom alebo elektronickým green pasom stiahnutým na elektronický nosič informácií.
Testovaný: Na podujatie budú pustení návštevníci, ktorí sa preukážu PCR testom nie starším ako 72 hodín a antigénovým testom  nie starším ako 48 hodín.
Prekonal: Na podujatie budú pustení návštevníci, ktorí prekonali ochorenie spôsobené koronavírusom  SARS COV-19 a od infikácie neprešlo viac ako 180 dní. Prekonanie ochorenia musí preukázať návštevník potvrdením vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Ďalej klub by chcel upriamiť pozornosť všetkých návštevníkov, že naďalej je povinnosťou každého návštevníka hromadného podujatia zakrývať si horné dýchacie cesty vhodným spôsobom (šál, šatka, rúško, respirátor). Uvedenú povinnosť návštevníkov budú kontrolovať členovia usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré uvedenú svoju povinnosť porušia budú z podujatia vykázané.
Usporiadateľia podujatia zároveň oznamujú verejnosti, že brány štadióna budú otvorené 2 hod. pred samotný začiatkom stretnutia z dôvodu, že pri vstupe sú povinný spracovávať zoznam návštevníkov. Žiadajú preto fanúšikov aby sa na stretnutie dostavili v dostatočnom časovom predstihu aby sa predišlo dlhým čakaniam pri vstupe Na štadión. Za pochopenie ďakujeme. 

Zároveň futbalový klub verí, že napriek ťažkej situácii v súvislosti s opatreniami z dôvodu pandémie podujatie navštívi čo najviac fanúšikov klubu a tým šport zvíťazí nad vzniknutými nepríjemnosťami a kultúrnim fandením a povzbudzovaním budú aj morálne podporovať naše mužstvo na stretnutí.

Futbalový Klub KFC Komárno