123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

KFC Komárno, ako to vidíš Ty - Súťaž ku dňu detí

KFC Komárno, ako to vidíš Ty - Súťaž ku dňu detí

Milé Deti, Milí Rodičia!

Blíži sa deň detí a my by sme chceli pomocou súťaže objaviť, kde sa skrývajú budúci fanúšikovia KFC. Úloha je jednoduchá: pošlite nám fotky/videá o tom, čo pre Vás znamená KFC!

Témou zaslanej snímky/videa môže byť:
- Športujem v KFC Komárno
- Som fanúšikom KFC Komárno
- História KFC Komárno
- KFC Komárno a fair play

Možnosti sú široké - súťažiace fotky/videá môžu byť kresby, snímky o zápase KFC alebo o nejakom predmete, alebo meme, resp. iný upravený obraz/záznam. Vaše diela môžete zasielať na adresu pr@kfckomarno.sk
. Zaslané fotky/videá zverejníme na našej Facebookovej stránke. Víťazov vyhlasujeme v dvoch vekových kategóriach:

I.: do 9 rokov

II. od 10 do 18 rokov

V každej vekovej kategórii zvolíme autorov troch najlepších tvorieb, ktorí budú ocenení darčekmi od KFC. Dielo, ktoré získa najviac hlasov na hlasovaní cez Facebook, dostane šál s podpismi členov A-tímu!


Upozornenie:

Každý súťažiaci odoslaním svojho diela zároveň vyhlasuje, že akceptuje nižšie priložený štatút súťaže.
V prípade každého maloletého súťažiaceho je potrebné odoslať aj súhlas zákonného zastupujúceho - prosíme o vyplnenie a odoslanie nižšie priloženého súhlasu zákonného zástupcu.

Súťaž sa začína!

Statut sutaze

Príloha 1 - Súhlas zákonného zástupcu