123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Stanovisko Asociácie klubov druhej futbalovej ligy k pozastaveniu II. ligy

Stanovisko Asociácie klubov druhej futbalovej ligy k pozastaveniu II. ligy

Predstavenstvo Asociácie klubov druhej futbalovej ligy (AK II.FL), ktoré sa konalo na pôde SFZ 15.10.2020 reaguje na nové nariadenia vydané v posledných dňoch a na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. LP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 , ktoré pozastavilo druhú najvyššiu futbalovú súťaž a poslalo nechcene stovky ľudí na „nútenú dovolenku“.


Sme bez peňazí a bez cieľa. Ako ďalej?

· Zdravie a život je aj u nás na prvom mieste. Kluby druhej futbalovej ligy rešpektujú a vždy aj rešpektovali všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia a aj naďalej sa budú nimi riadiť.

· To, že dnes štát cez svoje inštitúcie umožnil hrať kolektívne profesionálne súťaže iba piatim najvyšším súťažiam považujeme za nelogické a diskriminačné. Aj my sme profesionálna súťaž a doteraz sme hrali podľa toho istého manuálu ako naša najvyššia futbalová súťaž. Aj dnes sme ochotní znášať opatrenia spojené s testovaním a dodržiavať naďalej pravidlá ako doteraz. Čo je ale podstatné, stále nemáme žiadne vysvetlenie a ani argumenty v čom je naša súťaž iná ako najvyššia a prečo by sme mali byť väčšie riziko z pohľadu šírenia nákazy a mali mať pozastavenú športovú činnosť.

· Žiadame týmto kompetentných o stanovisko a upresnenie postupu a podmienok za akých bude možné opätovné spustenie súťaže. Súčasné nariadenia nás postavili na hranu existencie a bezmocnosti. Nevidíme dnes žiadny cieľ a preto potrebujeme jasné stanovisko k tejto situácii.

· Keďže pri týchto dnešných  opatreniach a ani pri opatreniach z prvej vlny sa naši profesionálni futbalisti nedostali do skupiny, ktorá by sa  vedela uchádzať o kompenzácie ( prepadli cez sito ), žiadame kompetentné orgány o stanovisko ako ďalej postupovať a ako sa uchádzať o kompenzácie týchto, najmä mzdových nákladov znášaných klubmi.

Táto diera v našom systéme nás núti rozmýšľať o tom , či nie je v dnešnej dobe lepšie všetkých, podotýkam zmluvných športovcov,  prepustiť zo zmluvného vzťahu a umožniť im získať finančné prostriedky na život cez úrad práce formou podpory v nezamestnanosti.

V známom hesle „V zdravom tele zdravý duch“ je vystihnuté všetko. Dnes na svete zatiaľ ,bohužiaľ, nemáme liek ani vakcínu proti COVID-19. Fyzická a duševná odolnosť detí, mládeže a obyvateľstva môže byť podporená iba športom a ten teraz dostal „červenú kartu“. COVID hrá v presile a My sme oslabení v tomto zápase o dôležitého hráča.

 

Asociácia klubov II. futbalovej ligy