123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

Futbalový klub KFC Komárno oznamuje verejnosti, že prípravný zápas medzi domácim mužstvom KFC Komárno – Vasas SC, ktorý sa koná dňa 17.07.2020 od 17.00 na mestskom futbalovom štadióne v Komárne, sa usporiadava ako otvorený širokej verejnosti.
Vstup na miesto podujatia bude zabezpečený cez hlavný vchod štadióna ako aj cez vstupnú bránu vedľa hlavného vchodu na tribúnu A.Vzhľadom na platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú v platnosti, žiadame návštevníkov o včasný príchod pred začatím podujatia, nakoľko platné hygienické opatrenia môžu v značnej miere ovplyvniť rýchlosť vstupu do štadióna.
Na tribúne bude sedenie v každom druhom rade sedadiel a v obsadených radoch musí byť medzi návštevníkmi vynechané jedno voľné sedadlo.Okrem uvedeného musí každý návštevník dodržiavať pokyny usporiadateľov a nasledovné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

Žiadame návštevníkov, aby o aktuálnych opatreniach sa informovali priebežne, nakoľko vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa opatrenia môžu zmeniť. O aktualizovaných opatreniach Vás budeme informovať na našej stránke klubu.