123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Funkcionári

Výkonný výbor KFC Komárno:
Juraj Baráth - prezident
 - viceprezident
Štefan Kocsis - člen výkonného výboru
Vladimír Svitok - člen výkonného výboru
Gabriel Hajabács - člen výkonného výboru

Generálny manažér:


Finančný / ekonomický riaditeľ:


Bezpečnosntý manažér:
Vojtech Czibor


Mediálny manažér:
Róbert Králik

Riaditeľ programu mládeže:
Michal Tót

Hlavný usporiadateľ:
Gabriel Hajabács

Tréneri:
Mikuláš Radványi - muži
Tomáš Onofrej - U19
Gábor Birta - U17
Štefan Uzola - U15
Ladislav Markovics - U14
Štefan Hajdók - U13
Csaba Kelemen - U12
Attila Urbán - U11
Eugen Nagy ml. - U10, Ženy
Sándor Balog - U9
Eugen Nagy st. - U8, U7
Denissza Pintér  - WU15
Júlia Nagy - WU19