121 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Funkcionári

Výkonný výbor KFC Komárno:

  • Baráth Juraj - prezident
  • Ing. Szüllő Vojtech - viceprezident
  • Kocsis István - člen výkonného výboru
  • JUDr. Svitok Vladimír - člen výkonného výboru
  • Hajabács Gábor- člen výkonného výboru