121 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Dospelí

Realizačný team:

Tréner: Radványi Mikuláš

Asistent trénera: Czibor Norbert
Tréner brankárov: Hallman Ladislav
Masér: Baranyai Imrich
Vedúci mužstva: Bc. Cséplő Július
Lekár: MUDr. Andrii Pochylcuk