120 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Dospelí

Realizačný team:

Tréner: Miroslav Karhan

Asistent trénera: Czibor Norbert
Tréner brankárov: Kantár Szilárd
Masér: Baranyai Imrich
Vedúci mužstva: Bc. Cséplő Július
Lekár: MUDr. Andrii Pochylcuk