123 rokov na horizonte futbalu
Slovensky Magyarul

Projekt pre nový štadion

Projekt pre nový štadion

Etapy projektu:
-
-