KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0904 66 42 43

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Úvod


Komáromi football club
Komárňanský futbalový klub
KFC Komárno

Nenechajte prepadnúť 2 (3) % vašej dane z príjmov

 

Blíži sa dátum podania daňových priznaní za rok 2016.

Myslíme si, že ako podnikateľovi, alebo zamestnancovi nie je Vám jedno na aké účely vaše dane budú použité.

Použitie 98 % vaších daní štátom nemôžete ovplyvňovať, rozhodnite sa preto o použití aspoň zostatku 2 %. Máte možnosť 2% odvedenej dane darovať pre náš Komárňanský futbalový klub, ktorý ako 113 ročný klub je jeden z najstarších. Venovaním 2 (3)% odvedenej dane klubu máte právo kontrolovať

na aké účely boli vaše prostriedky použité.

Žiaľ v súčasnosti klub zápasí s problémami financovania svojej činnosti a nevie vykryť všetky náklady súvisiace s organizovaním futbalových súťaží, výchovy mládeže k športu, výjazdy na zápasy, režijné náklady klubu, preto potrebuje i vašu pomoc. Celkove máme 8 mužstiev, počnúc od najmenších až po „A” mužstvo, celkom 200 mladých futbalistov.

Určite máte v rodine malého „Messiho, či Ronalda”, ktorý by rád ukázal, že vie hrať futbal, preto mu umožnite, aby sa s ními mohli zaoberať ozajstní odborníci, trénery, ktorí určite zistia talent vašej ratolesti.

Nemusíte veľa urobiť, stačí vyplniť v závere daňového priznania FO, resp. PO, alebo na zvláštnom tlačive, ktoré obdržíte od nás, alebo si zaobstaráte na internete, že 2 %, resp. 3 % poukázanej dane venujete nášmu futbalovému klubu, ktorého údaje sú nasledovné:
 

 

Obchodné meno alebo názov občianskeho združenia: KFC K o m á r n o

Sídlo: Športová 1, 945 01 K O M Á R N O

Právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE 
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37859170

 

Tipos III. liga Západ


37. kolo
Gabčíkovo
24.05.2017 o 17.00 hod.

ŠK 1923 Gabčíkovo - KFC Komárno
2:2 (2:1)
podrobne v časti Dospelí – zápasy

31. kolo
Dubnica nad Váhom
27.05.2017 o 17.00 hod.

MFK Dubnica nad Váhom - KFC Komárno
: (:)
HAJRÁ KFC !   HAJRÁ LILÁK !30. kolo
Mestský štadión Komárno
20.05.2017 o 17.00 hod.

KFC Komárno - FC DAC Dun. Streda B
2:0 (1:0)
podrobne v časti Dospelí – zápasy

Tréningy pre ročník narodenia 2008 a mladší - Kontaktná osoba: Bc. Eugen Nagy (0905 389 301)