KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0904 66 42 43

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Štadión KFC


Štadión KFC

Štadion futbalového klubu v Komárne sa dal do užívania v r. 1961, keď sa vtedajší klub presťahoval z miesta zvaného "Ráczkert" pod vodárenskou vežou na súčasné miesto. Areál mal vtedy hlavné ihrisko a dve vedľajšie, na mieste terajších dvoch tréningových ihrísk a na mieste súčasného kempingu. Hlavné ihrisko bolo celé obkolesené zemným valom. Šatne boli spoločné vzadu pri tréningových ihriskách, ktoré sú v súčasnej dobe pre nevyhovujúce hygienické podmienky nevyužiteľné. Koncom 70-tych rokov boli postavená budova so šatňami a vyhliadkou na hlavné ihrisko pre mužstvo dospelých, hostí a rozhodcov. Začiatkom 80-tych rokov sa vtedajšie vedenie pustilo do modernizácie futbalového štadióna vybudovaním terajšej hlavnej tribúny, spojenej aj s hotelom, ktorý mal byť využívaný len na športové účely. Žiaľ týmto modernizácia skončila a do dnešnej doby stagnuje. Po r. 2004, keď skončila úspešná éra "hámoryovcov" nastal devastačný proces celého areálu, ako aj komárňanského futbalu. Pri preberaní klubu novým vedením na jeseň 2007 bol pohľad na areál taký, že slovom je to ťažké opísať, myslím že ilustračné zábery o tom dosvedčia. V súčasnej dobe sa dá povedať, že máme čisto, ale dnešná doba si žiada niečo modernejšie a účelovejšie.
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009

Hlavná tribúna plní svoj hlavný účel, 95 % divákov sleduje dianie odtiaľto, problém však je v tom že hygienické zariadenia sú na prízemí, aj to v malom počte, takže tí lenivší vykonávajú svoje potreby na najvyššom poschodí (pod ním je hotel). V útrobách tribúny okrem hotela sú aj klubové priestory, o ktoré sa riadne staráme, avšak už nevyhovujú dnešnej dobe, žiada si to rekonštrukciu aspoň sociálnych priestorov t.j. WC a sprchy.
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009

Ostatné hľadiská, ktoré sú uložené na zemnom vale pod vplyvom erózie, sa začínajú stávať nebezpečnými pre divákov. Hlavne severovýchodné hľadisko je dá sa povedať zdraviunebezpečné. V minulosti tam bývali verejné záchody, ktoré sú v súčasnej dobe nepoužiteľné, takže počas zápasov si diváci chodia uľavovať hocikam. Oplotenie hlavného ihriska v súäčasnej dobe držia pokope reklamné plagáty a transparenty, rôzne pomocné drôtovania a podpery. Okolo hlavného ihriska sa nachádza jediná regulérna atletická dráha v okrese, má škvárový povrch lemovaný železo-betonovým obrubníkom, ktorý sa však vzhľadom aj na svoj vek rozpadáva. Trčia z neho oceľové armatúry, ktoré sú nebezpečné pre futbalistov, ako aj športovcov iných odvetví.
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009

Tréningové ihriská, momentálne už obe trávnaté, spĺňajú skromné požiadavky tréningového procesu. Lenže dnešná doba si žiada aspoň jedno irisko s umelým povrchom. Ich zavlažovanie, ako aj zavlažovanie hlavného ihriska sa vykonáva zo studne na dnešnú dobu primitívnym spôsobom ručným prekladaním polievacích stojanov a poľnohospodárskym bubnom. Už na dedinách praktizujú automatické zavlažovanie.
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009

Zvláštnu kapitolu predstavuje budova zadných šatní, ktorá sa stavala v troch etapách v minulom storočí. Ako som už hore spomenul, šatne nie sú využiteľné pre hygienickú nespôsobilosť už od r. 2004. Treba však zdôraniť, že priestory pod hlavnou tribúnou sú nedostatočné. Postačujú pre mužstvá seniorov, dorastencov. Pre kategóriu žiakov boli vytvorené šatne z klubovne a zo skladu, sú však bez spŕch. Kategória prípraviek nemá žiadne priestory, podotýkam že ide približne o 70 až 80 detí, prezliekajú sa vo vestibule, v autách doprevádzajúcich rodičov a pod. Nemôžem nespomenúť aj vytvárajúcu sa skupinu žien a dievčat, ktoré by mohli byť v budúcej sezóne prihlásené do niektorej súťaže.
Prezident KFC : Bc. Tomáš Nagy 
25.08.2009 
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009
 
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009
 
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009
 
Štadión KFC
rok 2007
Štadión KFC
rok 2009