KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0904 66 42 43

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

História

Komárňanský futbalový club
Komárňanský futbalový club bol založený 29. apríla 1900 ako jeden z prvých futbalových klubov na vidieku Horného Uhorska. Na území dnešného Slovenska vtedy existovali iba futbalové kluby v Bratislave (PTE) a v Prešove (ETVE), do tretice k nim sa pridal KFC. Športový klub v Komárne už existoval od roku 1896 (Komáromi Városi és Megyei Sportegylet), avšak myšlienka samostatného futbalového klubu prišla o štyri roky neskôr. Preto samostatného, lebo vtedajšia spoločnosť sa ťažko vyrovnávala so športom o ktorom vedela iba veľmi málo, veď prevládali tzv. „slušné športy“ ako veslovanie, šermovanie, cyklistika a šachy. Preto futbalisti nejakú dobu tvorili akúsi uzavretú spoločnosť aspoň do doby prvých zápasov. Všetko sa však zmenilo potom, keď KFC odohralo svoj prvý historický zápas dňa 29. júla 1900 proti Kistétényu Budapešť. Komárno tento zápas prehralo v pomere 0:5, ale úspech bol obrovský. V ďalších rokoch sa Komárno stalo centrom Hornouhorského futbalu. Do Komárna prichádzali nielen najznámejšie Budapeštianske ale aj Viedenské kluby, aby si zmerali sily s najlepším vidieckym mužstvom. Je to aj trochu neuveriteľné, ale návštevnosť na zápasoch Komárna často prekročilo 3000 divákov, najmä na zápasoch proti majstrovskému BTC Budapešť (0:2) a Ferencvárosu Budapešť (0:5), alebo Rakúskemu majstrovi Wiener Athletic Club (3:3).

V roku 1901 už malo Komárno dve mužstvá, o tri roky neskôr sa pridalo tretie. Pritom v tých časoch ešte väčšina miest nemalo ani jedno. Čo je ale najpodstatnejšie, funkcionári KFC sa pozerali do budúcnosti. Vedeli, že bez výchovy mladých adeptov futbalu, tento šport v Komárne za niekoľko rokov zanikne. Agilný riaditeľ klubu Gyula Höltzl, preto v roku 1904 zorganizoval historicky prvý futbalový zápas žiakov na území terajšieho Slovenska. V zápase nastúpili žiaci dvoch komárňanských škôl (13-14 roční), ktorí boli mimochodom stálymi návštevníkmi futbalových zápasov dospelých. Aj napriek zákazom, ktoré vydalo vtedajšie uhorské ministerstvo školstva a riaditelia škôl. Pravda, boli to zákazy iba na základe tlaku konzervatívnej časti verejnosti, v skutočnosti aj pedagógovia boli náruživými fanúšikmi tohto nového ale krásneho športu.

V ďalších rokoch a desaťročiach futbal napredoval míľovými krokmi aj v Komárne. Špecifikom pre toto mesto však bolo, že okrem dvoch svetových vojen došlo niekoľkokrát k zmene štátnych hraníc, čo malo vplyv na zaraďovanie KFC do súťaží. Krátko a jasno: Komárno muselo vždy začať od piky! Aj preto sa mohlo stať, že vo vyše storočnej histórii klubu mužstvo dospelých nikdy nehralo v najvyššej súťaži. Naopak, mládežnícke družstvá patrili vždy medzi najuznávanejšie na Slovensku. Aj preto sa môže zdať paradoxné postavenie mužstva dospelých. Skutočnosť je ale taká, že ani v minulosti ani teraz, vedenie klubu nebránilo odchodu talentovanej mládeže do vyšších súťaží.

Aj v dnešnej dobe je hlavným zámerom vedenia klubu vychovávať talentovanú mládež a predísť tak u väčšiny z nich nezdravým javom, ako je alkoholizmus, fajčenie a drogová závislosť. Aj na úkor mužstva dospelých investuje svoje skromné finančné prostriedky do mládežníckych družstiev. V tomto trende mieni pokračovať aj v budúcnosti, veď prvoradou úlohou musí byť vedenie mládeže tou správnou cestou. Z dobrých športovcov sa totiž stávajú aj dobrí ľudia prospešní pre celú spoločnosť.

Klubové farby: Fialová – biela (od založenia)

Zaradenie mužstiev KFC do súťaží:
Dospelí – IV. JV liga
St. dorastenci – IV. JV liga
Ml. dorastenci – okresná
Starší žiaci – II. liga
Mladší žiaci – II. liga
Okrem týchto mužstiev štartuje v regionálnych súťažiach viac ročníkov prípraviek KFC. Tréningy mládežníckych mužstiev navštevuje pravidelne 180-200 mladých futbalistov, pod vedením kvalifikovaných trénerov.

Odchovanci Komárňanského Futbalového Clubu, ktorí šírili a šíria slávu klubu:

Ferdinand Daučík – v rokoch 1919 – 1924 hral za ŠK Slovan Bratislava,
Anton Moravčík – slávny reprezentant ČSR v 50. rokoch minulého storočia (ŠK Slovan),
Koloman Gőgh – bývalý hráč Slovana Bratislava, 72-násobný reprezentant ČSSR, majster Európy a bronzový medailista z ME,
Juraj Szikora – bývalý hráč Interu Bratislava, dlhoročný reprezentant ČSSR, na zájazde v Brazílii ho domáci novinári nazvali bielym Pelé. Takáto pocta sa ešte nikomu nedostala v južnej Amerike,
Jozef Medgyes – bývalý hráč Spartaku Trnava, viacnásobný reprezentant ČSSR do 21 rokov,
Endre Gaál – bývalý hráč Interu Bratislava a niekoľkých českých klubov, juniorský reprezentant ČSSR,
Daniel Szűcs – dorastenecký majster ČSSR s mužstvom Interu Bratislava, niekoľko zápasov odohral aj za dospelých, potom sa vrátil do rodného mesta,
Peter Lérant – hráč niekoľkých známych európskych mužstiev (t.č. v Slovinsku), bývalý reprezentant Slovenska do 21 rokov, účastník Olympijského turnaja,

Toho času robia najväčšiu slávu KFC traja odchovanci- reprezentanti troch štátov, čo je určite svetová rarita ak vezmeme do úvahy, že sú odchovancami klubu z mesta s 36 tisíc obyvateľmi:
Szilárd Németh – reprezentant Slovenska, t.č. hráč FC Allemania Aachen – II. Bundesliga,
Tamás Priskin – reprezentant Maďarska, t.č. hráč FC Watford – Anglická II. liga
Marek Střeštík - reprezentant Českej republiky, hráč 1. FC Brno

Uvedený zoznam obsahuje iba niekoľko mien známych odchovancov komárňanského futbalu, okrem nich sa každým rokom objavujú nové a nové mená v rôznych regionálnych výberoch.
O dva roky oslávi náš klub 110. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie vychoval nespočetné množstvo dobrých hráčov, ktorí vďaka športovaniu obstáli aj na iných úsekoch života. K tomuto výročiu sa pripravuje vydanie knihy o dlhej ale úspešnej ceste jedného z najstarších futbalových klubov na Slovensku. Na tejto ceste mieni pokračovať aj terajšie vedenie klubu, aby sa mohol rozšíriť zoznam slávnych hráčov, odchovancov KFC.


Tomáš Nagy
Prezident KFC Komárno
 
článok bol napísaný v roku 2008