KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0905 / 320 794

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Funkcionári


Výkonný výbor KFC Komárno :

Juraj Baráth - prezident
Ing. Szüllő Vojtech - viceprezident

Igor Kováč
- člen výkonného výboru

Ing. Róbert Meszáros - člen výkonného výboruRevízna komisia KFC Komárno :

Pavol Vass - predseda revíznej komisie

Bc. Július Cséplö
- člen revíznej komisie
Eugen Nagy - člen revíznej komisie