KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0904 66 42 43

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Funkcionári


Výkonný výbor KFC Komárno :

Juraj Baráth - prezident
Ing. Szüllő Vojtech - viceprezident


Štefan Kocsis - člen výkonného výboru


JUDr. Vladimír Svitok - člen výkonného výboru


Gábor Hajabács - člen výkonného výboruRevízna komisia KFC Komárno :

Pavol Vass - predseda revíznej komisie

Bc. Július Cséplö
- člen revíznej komisie

.. - člen revíznej komisie