KFC Komárno

Kontakty

Adresa:
Športová 1
945 01 Komárno

Tel:
0905 / 320 794

Email:
info@kfckomarno.sk

Facebook

 

Aktuality

KFC Komárno
zaradenie mužstiev - súťažný ročník 2013-2014


KFC Komárno má zaradených do súťaží organizovaných Západoslovenským futbalovým zväzom (ZsFZ) so sídlom v Nitre celkom 8 mužstiev.

V súťažiach organizovaných Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) so sídlom v Komárne v tomto súťažnom ročníku nemáme zastúpenie.Dospelí: mužstvo mužov je zaradené do Majstrovstiev regiónu Západ

Realizačný team
tréner mužstva : PaedDr. Gyurenka István
vedúci mužstva : Bc. Cséplő Július

manager ISSF : Mgr. Majerčík Ľudovít
lekár mužstva : MUDr. Ipóth Szilárd
masér mužstva : Viszlai Igor

Športový riaditeľ a manager ISSF : Ing. Mihalík Štefan - kontakt : 0905320794
Organizačný pracovník a manager ISSF : Ing. Beke Alexander

Starší dorast (U19): mužstvo staršieho dorastu je zaradené do 3. ligy Západ
tréner mužstva : Kršteňanský Zdenko
vedúci mužstva : Ing. Mihalík Štefan

Mladší dorast (U17): mužstvo mladšieho dorastu je zaradené do 3. ligy Západ
tréner mužstva : Banda Miroslav
vedúci mužstva : Szikonya František

Starší žiaci (U15): mužstvo starších žiakov je zaradené do 3. ligy Juh
tréner mužstva : Mgr. Ďurčo Slavomír
vedúci mužstva : Kováč Igor

Mladší žiaci (U13): mužstvo mladších žiakov je zaradené do 3. ligy Juh
tréner mužstva : Scholtz Karol
vedúci mužstva : Gažo Vladimír

Prípravka ročník 2003 (U11): mužstvo prípravky ročník 2002 je zaradené do súťaže prípraviek skupina „B“
tréneri mužstva : Uzola Štefan

asistent trénera : Szakács Róbert

vedúci mužstva : 

Prípravka ročník 2004 (U10): mužstvo prípravky ročník 2003 je zaradené do súťaže prípraviek skupina „B“
tréner mužstva : Bc. Nagy Eugen
vedúci mužstva :

Prípravka ročník 2005 (U9)
: mužstvo prípravky ročník 2004 je zaradené do súťaže prípraviek skupina „B“
tréner mužstva : Nagy Eugen
vedúci mužstva : 
 

 

 
zloženie mužstva KFC Komárno
víťaza IV. ligy Juhovýchod ročník 2010/2011

Tomáš Balogh, Miroslav Bazinský, Viliam Bilko, Péter Boros, Tivadar Csintalan, Jozef Gonzáles, Andrej Kosťukevič, Vladimír Kosťukevič, Tomáš Kóša (z Hurbanova), Tomáš Kóša (z Čičova), Zdenko Kršteňanský (hráč aj tréner mužstva), Attila Kökényesi, Róbert Kürthy, Peter Léránt (hráč aj tréner mužstva), Róbert Maťo, Ádám Mészáros, Gabriel Mlynár, Jozef Nagy, František Pásztor, Michal Podlucký, Matej Skok, Csaba Szórád, Patrik Untermayer, Štefan Uzola, László Vígh, Eugen Speck Wilson